Fasanudsætning
Jagt med haglgevær,  Revir og vildtpleje

Fasanudsætning

Sommeren er nu forbi og de første jagter står for døren. For vores vedkommende har de sidste par måneder især handlet om fasanudsætning og revirpleje. Forarbejdet til efterårets og vinterens jagter er gjort, og det er vigtigt, hvis man vil gøre sig forhåbninger om meget vildt i jagtsæsonen.

Fasanudsætning
Fasanudsætning

På vores jagtrevir består den største del af forarbejdet af efterårets og vinterens jagter med fasanudsætning. Vi udsætter dem af to omgange i to forskellige voliere, som er placeret strategisk på jagtreviret. Det første hold fasaner blev sat ud i starten af august. De andet og sidste hold fasaner blev sat ud ca. 3 uger senere.

Engelsk fasanvoliere. Et stort stykke indhegning med stødhegn rundt om. Ideelt til fasanudsætning
Engelsk fasanvoliere. Et stort stykke indhegning med stødhegn rundt om. Ideelt til fasanudsætning

Vi har to slags voliere; den ene er en engelsk voliere og den anden er en fransk voliere. Den engelske voliere består af en stor indhegning med en lukket voliere inden i, hvor fasanerne starter, inden man efter ca. 1 uge begynder at lukke dem ud i den store voliere. Se nedenstående billede. Tre forskellige steder i indhegningen er der såkaldte sluser, hvor fasanerne kan gå ud og ind af volieren. Derudover kan fasanerne også flyve over hegnet for at komme ind og ud. Vi ser ofte fasanerne flyve ud om morgenen for så at komme tilbage om aftenen og gå til ro i træerne i volieren.
For hvert hold fasaner medfølger også en hvid kok. Denne hvide kok lærer de unge fasaner at flyve op i træerne for at sove om aftenen, og den bidrager til at fasanerne kommer tilbage til volieren. Den hvide kok er altså en vigtig del af de unge fasaners opdragelse i hvordan man overlever i den vilde natur.

Udover en engelsk voliere benytter vi også en alm. lukket voliere til fasanudsætning. Her har fasanerne ikke mulighed for at komme ud af volieren, før vi lukker dem ud.

Fasanerne kan gå ind og ud af volieren gennem denne sluse
Fasanerne kan gå ind og ud af volieren gennem denne sluse

Noget af det vigtigste i forbindelse med fasanvolierer er, hvordan den er sikret mod rovdyr, som kan trænge ind. Vi har før oplevet en voliere blive tømt for fasaner på en enkelt nat af enten en mår eller ræv og det er altså ikke sjovt at bruge en masse tid og penge på fasaner og de så bliver taget af ræven inde i volieren. På vores volierer er der derfor stødhegn hele vejen rundt om volieren. Stødhegnet skal sikre at rovdyr som ræv, mår osv., ikke trænger ind og tager fasanerne.
Stødhegnet er placeret ca. 10 og 20 cm over jorden hele vejen rundt om voliererne. Det er vigtigt at stødhegnet er helt fri af ukrudt og græs for at det virker optimalt. Fasanerne får ikke stød selvom de skulle ramme tråden, da deres fjerdragt afleder strømmen. Udover et stødhegn kan det også være en god ide at lægge et hønsenet rundt om volierene så rovdyrene ikke kan grave sig ind til fasanerne.
Vores erfaring er også at hyppig menneskelig aktivitet omkring volieren mindsker risikoen for ubudne gæster i volieren. Begge vores voliere er placeret tæt på beboelse og det mener vi mindsker risikoen for indtrængning af rovdyr, da der er daglig menneskelig aktivitet. Som supplement har vi også tidligere haft en radio til at spille ved siden af volieren for at skræmme evt. rovdyr.

Fasaner i den engelske voliere
Fasaner i den engelske voliere

Når nu man har sikret volieren mod rovdyr, så er det selvfølgelig vigtigt at man får passet fasanerne ordentligt. Man skal sørge for at de har foder og rent vand i volieren. Når fasanerne lukkes ud er det vigtigt at man fodre hver dag og sørger for at fasanerne spiser op. Hvis man bare stiller en fodertønde med korn så spiser fasanerne sig mætte og kan derefter finde på at gå langt væk. Det er derfor vigtigt at man har mulighed for at fodre fasanerne mindst én gang dagligt så man har mulighed for at se om der er spist op på foderpladsen.
Vi fortsætter normalt med at fodre tæt på voliererne da fasanerne har tilknytning hertil. Vi fodrer 1- 2 gange om dagen med alt efter om fasanerne har spist op. På denne måde forsøger vi at sikre at fasanerne ikke løber for langt væk.

Når man benytter sig af fasanudsætning som vi gør, så synes jeg også at det er vigtigt at der på ens jagtterræn er gode vildtagre og gunstige leveforhold for vildtet. Vi gør en del tiltag for vildtet omkring i terrænet, dette være sig i form af majsstykker, fodermarvkål, levende hegn og barjordsstriber. Disse tiltag er alle til gavn for vildtet i form af enten skjul eller spisekamre. En majsmark fungerer f.eks. både til skjul og som et spisekammer til fasanerne efteråret og vinteren igennem.

Derudover etablerer vi også barjordsstriber til fasaner og agerhøns primært. Barjordsstriber fungere som et sted hvor fasanerne balker. Det vil sige at fasanerne tager “bad” i løst og tørt jord. Derudover er barjordsstriber også et ideelt sted for små insekter som ederkopper osv., som vilde fasankyllinger og agerhønskyllinger er dybt afhængige af i deres første levetid som føde. Disse barjordsstriber kan anlægges ved hjælp af en plov eller en harve, som vist på nedenstående billede. Derudover er det en fordel, hvis barjordstriben er sydvendt da der her kan komme mest mulig sol og derved flere insekter.

Etablering af barjordsstribe
Etablering af barjordsstribe
Nyetableret barjordsstribe til fasaner. Etableret mellem majsmark og vildtblanding.
Nyetableret barjordsstribe til fasaner. Etableret mellem majsmark og vildtblanding.

Vi har forsøgt at anlægge disse barjordstriber i kanten af majsmarker eller mellem en majsmark og en vildtblandning. Dette for at fasanerne hurtigt kan blive skjult hvis en rovfugl nærmer sig. På barjordsstriberne er de nemlig et let bytte og derfor er det vigtigt at de hurtig kan søge i skjul.

Et eksempel på en barjordsstribe. Barjordsstriben er etableret imellem et levende hegn og en skovkant. Fasanerne kan derved hurtigt komme i skjul for bl.a. rovfugle.
Et eksempel på en barjordsstribe. Barjordsstriben er etableret imellem et levende hegn og en skovkant. Fasanerne kan derved hurtigt komme i skjul for bl.a. rovfugle.

De næste uger kommer til at gå med passe fasaner og forsøge at holde dem i området. Resultatet af årets fasanudsætning ser vi først efter årets jagter er gennemført. Men i første omgang er det forarbejdet til efterårets og vinterens jagter der skal gøres.

En kommentar

 • Birger Bager

  Hej
  Kan du sende et nærbilleder af fasan slusen og / eller en tegning.
  Jeg er ved at lave en engelsk voliere

  Mvh
  Birger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.